Kulturskolan

Kulturskolan

Med anledning av covid-19 har följande åtgärder vidtagits inom Kulturskolan i Ockelbo.

Utifrån pandemiläget kommer Ockelbo Kulturskola att enbart bedriva fjärrundervisning tillsvidare, prel t.o.m. 24/1. Därefter tas nytt beslut om hur undervisningen kommer att bedrivas.

P.g.a. fjärrundervisningen kan speltider komma att ändras och Kulturskolans lärare kommer att ta kontakt med eleverna för att hitta tider som passar.

Vid frågor kontakta kulturskolechef Patrik Fliesberg.

Tel. 070-1604188

E-post: patrik.fliesberg@ockelbo.se

Allmänna råd:

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom.

Tvätta eller desinficera händerna före och efter lektionen.

Håll avstånd.