Det första bekräftade fallet av covid-19

Det första bekräftade fallet av covid-19

På ett boende i kommunen

Ockelbo har nu fått sitt första bekräftade fall av covid-19 på ett boende i kommunen.

"Vi har varit förberedda på att detta kan hända och arbetar nu efter fastställda rutiner vid konstaterad covid-smitta. Bland annat isoleras brukaren och vi minskar antalet personal som arbetar med personen, samt nyttjar skyddsutrustning", säger socialchef Johan Callenmark.

Information till anhöriga på boendet pågår.

Med hänvisning till vårdsekretess, av integritetsskäl och för att ge personalen i berörd verksamhet arbetsro lämnas ingen ytterligare information.

Ann-Katrin Sundelius
tf. kommunchef
076-129 60 20

Här hittar du samlad information från Ockelbo kommun angående covid-19

2020-04-02