Gästrike vattens sms-tjänst

Fortsatt låga vattennivåer i Ockelbo

- registrera dig på Gästrike Vattens sms-tjänst

Grundvattennivåerna är fortsatt låga i Ockelbo och Lingbo - var därför smart med vattenanvändningen.
Och glöm inte att registrera dig på Gästrike Vattens sms-tjänst, genom vilken du kan få information om avbrott eller störningar i vattennätet. Det gäller både planerade avbrott och plötsliga händelser.

Vattenläget

Läget är fortsatt gult i Ockelbo kommun vilket betyder att grundvattennivåerna är låga och att man fortfarande uppmanas att spara på vattnet. Målet är att undvika att hamna i ett läge med vattenrestriktioner, likt Östhammars kommun som också ingår i Gästrike Vatten och har en mycket ansträngd situation.

Läs mer om läget här:

Gästrike Vattens vattenrapport

Vattenbrist i enskilda brunnar

Om man som lantbrukare eller privat fastighetsägare med enskild brunn får vattenbrist kan kommunen och Gästrike Vatten var behjälpliga. Steg ett är att ta kontakt med kommunen (nås via växel 0297-555 00) som gör en bedömning och fattar beslut om huruvida stöd bör ges.

I Gästrike Vattens vattenkiosker finns möjlighet att hämta tekniskt vatten för entreprenörer/företag. Det finns också möjlighet att som privatperson hämta en mindre mängd dricksvatten (dunkar) från vattenkiosken utan kostnad. I nuläget finns vattenkiosker installerade vid:

Hamnleden 20, Sätra vattenverk, Gävle kommun
Solgårdsgatan 19, Bomhus, Gävle kommun
Tavelvägen 27, Valbo, Gävle kommun
Förrådsgatan 8, Näringen, Gävle kommun
Industrigatan-Golfvägen, Skutskär, Älvkarleby kommun
Örbyhus, Tierps kommun

Mer information om ansvar och råd för dig med enskild brunn:

Råd vid enskilda brunnar

Gästrike Vattens sms-tjänst

SMS-tjänsten går att få både som sms till mobilnummer och som röstmeddelande till en fast telefon. Gästrike vatten hämtar telefonuppgifter via digitala kartor och alla som är över 16 år och folkbokförd i en fastighet ska få sms. Vill du ändra något, eller få sms till ett annat nummer då kan du gå in och registrera det hos Gästrike vatten.

På Gästrike vatten finns all information om tjänsten!

Klicka här för att komma till deras webb!

Texten uppdaterad måndag 8/7 klockan 10.00.