Vigsel & partnerskap

Vigsel & partnerskap

Borgerlig vigsel & partnerskap

Ett alternativ till kyrklig vigsel är borgerlig vigsel.
Vigselakten förrättas av en vigselförrättare som är förordnad av Länsstyrelsen.

• Beställ blanketter "hindersprövning" och "anmälan om namn" från riksskatteverkets blankettarkiv (RSV nr 7631, 7631a och 7680), 

• Fyll i blanketterna och skicka dessa till Skatteverket.

• Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer Skatteverket att utfärda ett intyg om hindersprövning som skickas hem till er.

• Vigselförrättare i Ockelbo kommun är:

Conny Nilsson, tel 070-644 96 23 eller 0297-430 32

Gunnar Fridlund, tel 070-592 80 01, gunnar.fridlund@me.com

• För tidsbokning av vigseln ring kommunkontoret i Ockelbo,
  tel 0297-555 00, eller vigselförrättaren direkt. 

• Intyget som Ni fått hemskickat ska lämnas till kommunkontoret i Ockelbo.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert Skatteverket för information.

Kontaktinformation