Claes Anderssons minnesfond

Fond som belönar civilkurage

2003 bragdes Claes Andersson i Ockelbo om livet genom ett våldsbrott.
På mångas önskan beslutade kommunfullmäktige i december 2003 att inrätta en insamlingsstiftelse till Claes Anderssons minne.
Stiftelsen har säte i Ockelbo, men verksamheten är inte begränsad till Ockelbo, utan är allmän.
Stiftelsens styrelse är kommunstyrelsen i Ockelbo.

Medlen ska användas till brottsbekämpande verksamhet, och särskilt ska personer som visat civilkurage utöver det vanliga uppmärksammas.
Varje år ska en person eller organisation belönas av stiftelsen i den andan. 

Tidigare pristagare:

 

2022 Klass 8B Perslundaskolan
2021 Kismah Kamara
2020 Ingen utdelning
2019 Håkan Löfstrand
2018 Kvinnojouren Blåklockan
2017 Locker Room Talk
2016 Eva Lööke
2015 Ockelbo Hockey Club
2014 Magnus Wikinghielm, Motala
2013 James Garrick
2012 Charlie Wiklund och Dennis Jonsson, samt ungdomsgården Underground
2011 (ingen utdelning)
2010 Jonas Törnell
2009 Therese Bergqvist
2008 Anna Orlander, Filomena Policapo
2007 Service & Handel
2006 Moussa N'Diaye
2005 Eva-Britt och Odvar Gabrielsson
2004 Byavakterna  

Utdrag ur urkund och stadgar: 

§2 Ändamål
Stiftelsens ändamål ska vara att insamla och förvalta medel, vilka skall användas till belöning och stimulans av personer och/eller organisationer, vilka gjort utmärkta insatser för att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet, till exempel våldsbrott, droganvändning och rasism i samhället. Särskilt skall uppmärksammas personer som visat civilkurage utöver det vanliga. Vidare skall stiftelsen ge ekonomiskt stöd till sådant ungdomsarbete som främjar stiftelsens ändamål.

Utdrag ur kommunstyrelsens föreskrifter för nominering av pristagare:

§ 1 Vid utseende av mottagare av belöning och stimulans enligt urkundens ändamålsparagraf (§ 2) ska händelser som infallit under perioden 20 oktober föregående år fram till 19 oktober innevarande år beaktas vid nomineringen av mottagare.