FolkhälsaBRÅ

I Ockelbo har vi ett sammanslaget råd inom områdena folkhälsa och brottsförebyggande: FolkhälsoBRÅ. Rådets roll är bla att:

  • Samordna, stödja och utveckla arbetet kring ovanstående områden tillsammans med myndigheter, organisationer, föreningsliv, näringsliv m.fl
  • Arbeta med nationella, regionala och lokala mål inom områdena ovan
  • Påverka kommunala beslut i riktning mot områdena folkhälsa och brottsförebyggande
  • Kartlägga och analysera kommunens läge i dessa frågor
  • Utvärdera och följa upp arbetet inom områdena, i kommunen

FolkhälsoBRÅs ledningsgrupp består av förtroendevalda från kommunen och landstinget samt adjungerade från kommunen och landstinget.