Vem vill du ge Claes Andersson-priset?

Vem vill du ge Claes Andersson-priset?

Välkommen att nominera pristagare till 2019 års utmärkelse!

Allmänheten uppmuntras att föreslå pristagare till Claes Anderssons minnesfond -  för belöning av insatser mot våld och kriminalitet

Kriterier, se nedan.

Utdrag ur urkund och stadgar: 

§2 Ändamål
Stiftelsens ändamål ska vara att insamla och förvalta medel, vilka skall användas till belöning och stimulans av personer och/eller organisationer, vilka gjort utmärkta insatser för att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet, till exempel våldsbrott, droganvändning och rasism i samhället. Särskilt skall uppmärksammas personer som visat civilkurage utöver det vanliga. Vidare skall stiftelsen ge ekonomiskt stöd till sådant ungdomsarbete som främjar stiftelsens ändamål.

Utdrag ur kommunstyrelsens föreskrifter för nominering av pristagare:

§ 1 Vid utseende av mottagare av belöning och stimulans enligt urkundens ändamålsparagraf (§ 2) ska händelser som infallit under perioden 20 oktober föregående år fram till 19 oktober innevarande år beaktas vid nomineringen av mottagare.

Förtydligande: Tidsintervallet när händelsen ska ha inträffat är 20 oktober 2017-19 okt 2018

Alla är välkomna att föreslå kandidater för nominering.
Senast 2 november måste vi ha förslaget hos oss.

Skicka ert förslag till nominering till:
E-post:
kommun@ockelbo.se

Brev:
Ockelbo kommun
816 80 Ockelbo
Märk kuvertet med ”Claes Anderssons minnesfond”

För gåvor till fonden: Fondnummer 180762-7, märk med ”Claes Anderssons minnesfond”

FolkhälsaBRÅ samt Claes Anderssons anhöriga

Kontaktinformation

 • Mia Lindblom
  Säkerhetschef/folkhälsosamordnare
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 97
  073-079 22 50