Intervjuer med tidigare deltagare

Emil Alkberg Norling

Vad arbetar du med idag?

Jag är anställd på Arbetsmarknad & Integrationsenheten inom Ockelbo Kommun som handledare. Jag stöttar och hjälper till med olika grupper inom verksamheten. Jag arbetar bl.a. med friskvård och planerar olika aktiviteter som ska bidra till en bättre hälsa för våra deltagare.

Vad har det gett dig att delta i Cash Up?

Väldigt mycket, det har varit bra för mitt mående. Jag fick något att göra, hittade rutiner, träffade nya människor och jag blev gladare och piggare. Jag fick även kunskap om en hel del massa som jag inte visste om tidigare, t.ex. hur man startar eget företag. Att arbeta i grupp gav mig också en ökad förståelse om olikheter. Efter fullföljd Cash Up erbjöds jag även en anställning vid AME.

Vilka är dina starkaste/bästa minnen från Cash Up?

Gruppen, människorna jag mötte och gemenskapen vi hade. Alla intressanta studiebesök besök vi gjorde t.ex. vid Vindkraftverket, det var spännande att se nya saker.

Vilka framtidsplaner har du?

Just nu vill jag fortsätta med det jag gör här men jag strävar efter att i framtiden kunna jobba som personlig tränare.

 

Pjotr Huizinga

Vad arbetar du med idag?

Idag arbetar jag med ungdomar i ”Ung i Ockelbo”, en grupp vid Arbetsmarknads & Integrationsenheten som jobbar för barn och ungdomar i Ockelbo ska få en meningsfull fritid genom att vi bl.a. anordnar olika aktiviteter.

Vad har det gett dig att delta i Cash Up?

En anställning vid AME och genom deltagandet upptäckte jag mer grejer som jag klarar av och tycker om att göra om, än vad jag själv på förhand kände till. Det som bidrog till det var de andra deltagarna och de övningar vi gjorde tillsammans.

Vilka är dina starkaste/bästa minnen från Cash Up?

När vi genomförde Teambuildingen i Rönnåsen, det var otroligt kul och den gav oss jättemycket.
En jätterolig värderingsövning vi gjorde som väckte mycket starka känslor och intressanta diskussioner som aldrig ville slut  

Vilka framtidsplaner har du?

Jag tar en dag i taget, jag trivs på mitt nuvarande jobb och utvecklas hela tiden, så vi får se vad som händer i framtiden.