Välkommen till Integrationsenheten

Integration

Integrationsenheten i Ockelbo kommun arbetar med integration och introduktion för nyanlända flyktingar i kommunen.
Vi vill att våra nya kommuninvånare får ett bra välkomnade och en god start i Ockelbo. Enheten har därav som uppgift att ge råd, stöd, information till de nyanlända flyktingarna vid ankomsten till kommunen, samt en del sociala insatser under den första tiden här i kommunen.

Ett nära samarbete har upparbetats med Arbetsförmedlingen, SFI, Ockelbogårdar och Individ o Familjeomsorgen i mottagandet av flyktingar/nyanlända i Ockelbo, detta för att mottagandet och etableringen ska bli bra för de individer som bosätts/bosätter sig inom Ockelbo kommun.

Ockelbo Kommun har ett avtal med Migrationsverket, Länsstyrelsen och Region Gävleborg om att bereda 5 platser under år 2022 för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret och ansvarar för etableringen av den nyanlände mot arbete och studier. Centrala delar inom introduktionen ansvarar kommunen för såsom undervisningen hos Vuxenutbildningen, Svenska För Invandrare (SFI) och för de nyanlända barnen och ungdomarna gäller förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Verksamheten skall genomsyras av respekt för den enskilde, samt vara uppmärksam på individens förmåga/möjligheter och ansvar.