Lär känna våra nya Ockelbobor!

Lär känna våra nya Ockelbobor!

Bli flyktingguide och språkvän

Aktiviteten ”Flyktingguide/språkvän” är ett sätt att få nyanlända och tidigare Ockelbobor att träffas och prata med varandra. 
Syftet är att våra nyanlända snabbare ska lära sig både det svenska språket och de sociala koderna.
Det underlättar integrationen, förebygger fördomar och bidrar till ett Ockelbo där alla kan känna sig trygga och delaktiga.

Några vanliga frågor och svar

Vem kan bli flyktingguide/språkvän?
Du som är etablerad i samhället, kan språket och vill göra en insats för integration på din fritid. Det kan vara en person, en familj, ett företag eller en förening.  

Vem kan få en flyktingguide/språkvän?
Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingguide/språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill engagera dig i en personlig kontakt.  

Vad gör en flyktingguide/språkvän?
Du engagerar dig ideellt på fritiden med att välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.  

Får jag någon ersättning?
Nej, både språkvännen och den nyanlända deltar frivilligt utan ersättning. 

Vad ska jag tänka på som flyktingguide/språkvän?
Det handlar om att umgås och ha roligt, byta kunskap och förstå varandras kulturer och vardag. Det är ett fint tillfälle att hitta nya vänner och utvecklas som människa.  

Hur går det till?
Först anmäler du ditt intresse. För att göra det använder du vår e-tjänst.

Vår projektledare Thomas Forsberg kommer sedan att ta kontakt med dig och ge dig information om den person som du så småningom föreslås att träffa. Första mötet sker tillsammans med Thomas, som matchat ihop er utifrån era respektive önskemål, intressen och erfarenheter.  

Hur länge pågår kontakten?
Så länge båda parter vill.  

Vad gör vi när vi träffas?
Umgås och pratar. Man kan fika tillsammans, promenera, hitta på något att göra som båda har intresse av. Det är ni som bestämmer – tillsammans! 

Jag har anmält mig – varför har jag inte matchats ihop med någon?
Det kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Vi vill att era önskemål ska stämma överens och just då kanske det inte finns någon som motsvarar just dina intressen.  

Kontaktinformation