Utbildnings- & kulturnämnden

- kallelser & protokoll

2019

Kallelser Protokoll
2019-03-20 2019-03-20, § 22-35
2019-02-13 2019-02-13, § 1-21

2018

Kallelser Protokoll
2018-12-05 2018-12-05, § 66-77
2018-10-25, extra nämnd 2018-10-25, § 65
2018-10-17 2018-10-17, § 56-64
2018-09-19 2018-09-19, § 47-55
2018-08-22 2018-08-22, § 39-46
2018-06-05 2018-06-05, § 32-38
2018-04-18 2018-04-18, § 23-31
2018-03-21 2018-03-21, § 13-22
Förvaltningsbudget 2018
2018-02-14 2018-02-14, § 1-12

2017

Kallelser Protokoll
2017-12-05 2017-12-05, § 82-96
2017-10-18 2017-10-18, § 72-81
2017-09-20 2017-09-20, § 63-71
2017-08-23 2017-08-23, § 55-62
2017-06-07 2017-06-07, § 44-54
2017-04-19 2017-04-19, § 31-43
Enheternas kvalitetsbild
2017-03-22 2017-03-22, § 15-30
Verksamhetsberättelser
2017-02-15 2017-02-15, § 1-14

2016

Kallelser Protokoll
2016-12-07 2016-12-07, § 72-86
Kvalitetsbild okt -16
2016-10-19 2016-10-19, § 61-71
2016-09-21 2016-09-21, § 53-60
2016-08-24 2016-08-24, § 46-52
2016-06-08 2016-06-08, § 31-45
2016-04-20 2016-04-20, § 21-30
2016-03-23 2016-03-23, § 12-20
2016-02-17 2016-02-17, § 2-11
2016-02-01 2016-02-01, § 1

2015

Kallelser Protokoll
2015-12-08 2015-12-08
2015-10-27 2015-10-27
Kvalitetsbild: skola,fritids,förskolekl,vuxenutb
Kvalitetsbild förskolan
2015-09-22 2015-09-22
Remiss Kulturplan 2016-2018
2015-08-25 2015-08-25
Utvärding arb med Kulturplan
2015-06-09 2015-06-09
förslag Studieförbund 2015
förslag Föreningsstöd 2015
Bil; Bostadsförsörjn. program
2015-04-21 2015-04-21
2015-03-23 2015-03-23
2015-02-24 2015-02-24
2015-01-27 2015-01-27

Kontaktinformation

 • Staffan Nordqvist
  Ordförande
  076-7926068
 • Anette Stensson
  Nämndsekreterare
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89

Arkiv:

Utbildnings- & kulturnämnden