Anslag & kungörelse

Anslag

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  - Protokoll 2018-09-25

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-03
Datum då anslaget tas ned 2018-10-25
 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Anslag
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-25
 


 

Kungörelse