Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 26 november 2018, §§ 72-99 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-28 till 2018-12-20.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 29 januari 2019, §§ 1-12 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-02-01 till 2019-02-25.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 17 januari 2019, §§ 1-15 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-01-22 till 2019-02-14.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 5 december 2018, §§ 66-77 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 februari 2019, § 29 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-02-20 till 2019-03-14.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 3 oktober 2018, §§ 1006-1008 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-26 till 2018-11-16.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll för sammanträdet 11 december 2018, §§ 8-12 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Gästrike Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll för Räddningsdirektionen för sammanträdet 18 januari 2019, §§ 1-3 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-02-13 till 2019-03-06.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 22 januari 2019, §§ 1-14 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-01-25 till 2019-02-15.