Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 4 december 2019, §§ 82-93 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-10 till 2020-01-02.   

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 25 november 2019, §§ 90-116 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-02 till 2019-12-23.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 27 november 2019, §§ 178-205 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-02 till 2019-12-23.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 28 november 2019, §§ 42-52 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-03 till 2019-12-24.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 16 oktober 2019, §§ 72-81 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-10-18 till 2019-11-11.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 november 2019, § 177 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-11-20 till 2019-12-12.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 november 2019, §§ 173-185 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-11-27 till 2019-12-19.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 20 november 2019, §§ 1054-1056 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-11-22 till 2019-12-16.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 19 november 2019, §§ 118-126 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-11-19 till 2019-12-11.

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärds protokoll för sammanträdet 27 september 2019, §§ 23-30 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-10-21 till 2019-11-12.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.