Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 30 september 2019, §§ 70-89 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-10-01 till 2019-10-22.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 10 september 2019, §§ 116-147 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-17 till 2019-10-09.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 19 september 2019, §§ 32-41 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-23 till 2019-10-15.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 24 september 2019, § 136 har direktjusterats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-25 till 2019-10-17.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 24 september 2019, § 132-154 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-10-02 till 2019-10-24.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 28 augusti 2019, §§ 1047-1050 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-05 till 2019-09-27.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 24 september 2019, §§ 91-102 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-16.

 

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.