Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 mars 2020, §§ 18-29 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-03-20 till 2020-04-14.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 9 mars 2020, §§ 1-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-03-12 till 2020-04-03.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 25 februari 2020, §§ 1-39  har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-27 till 2020-03-20.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 13 februari 2020, §§ 1-10 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-17 till 2020-03-10.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 18 februari 2020, § 26 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-19 till 2020-03-12.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 24 mars 2020, §§ 17-33 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-04-01 till 2020-04-22.

Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAMs protokoll för sammanträdet 31 januari 2020, §§ 1-11 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-02-07 till 2020-03-02.

Gästrike återvinnare

Under Gästrike återvinnares nästa förbundsfullmäktige 2020-03-26 ska beslut om revidering av investeringsram tas. Handlingarna finns på Gästrike återvinnares digitala anslagstavla

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.