Tillkännagivanden

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 22 januari 2020, §§ 1-4 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-01-24 till 2020-02-17.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 16 december 2019, §§ 117-144 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-19 till 2020-01-09.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 4 december 2019, §§ 82-93 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-10 till 2020-01-02.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 10 december 2019, §§ 206-227 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-11 till 2020-01-03.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 28 november 2019, §§ 42-52 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-03 till 2019-12-24.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 21 januari 2020, § 5 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2020-01-22 till 2020-02-13.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 17 december 2019, §§ 127-138 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-12-17 till 2020-01-08.

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärds protokoll för sammanträdet 27 september 2019, §§ 23-30 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-10-21 till 2019-11-12.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.