Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 23 oktober 2018, §§ 146-172 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-31 till 2018-11-22.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 15 november 2018, §§ 30-39 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-19 till 2018-12-12.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 25 oktober 2018, § 65 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-26 till 2018-11-19.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 23 oktober 2018, §§ 156-174 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-31 till 2018-11-22.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 3 oktober 2018, §§ 1006-1008 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-26 till 2018-11-16.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll för sammanträdet 23 oktober 2018, §§ 1-4 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-30 till 2018-11-20.

Gästrike Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll för Räddningsdirektionen för sammanträdet 26 oktober 2018, §§ 21-24 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-12 till 2018-12-03.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 23 oktober 2018, §§ 111-117 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-12 till 2018-12-03.