Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 11 mars 2019, §§ 1-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-14 till 2019-04-05.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 2 april 2019, §§ 43-57 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-04-05 till 2019-04-29.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 21 februari 2019, §§ 16-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-02-22 till 2019-03-19.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 20 mars 2019, §§ 22-35 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-26 till 2019-04-17.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Kungörelse - Detaljplan för Hagaskolan - informationsbrev om granskning. Tillkännagivandet anslås 2019-04-16 till 2019-05-08.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 mars 2019, §§ 35-51 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-27 till 2019-04-18.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 20 mars 2019, §§ 1032-1039 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-27 till 2019-04-17.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll för sammanträdet 11 december 2018, §§ 8-12 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Gästrike Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll för Räddningsdirektionen för sammanträdet 22 februari 2019, §§ 4-9 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-11 till 2019-04-01.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 19 mars 2019, §§ 22-33 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-26 till 2019-04-16.

Valnämnden

Valnämndens protokoll för sammanträdet 13 mars 2019, §§ 1-6 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-03-27 till 2019-04-18.