Anslag och kungörelser

Flytt av fordon JDG 887

Kungörelse flytt av fordon

Instans
Kommunstyrelsen
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Södra Åsgatan 30D
Tillkännagivandet publicerat
2023-06-01 t o m 2023-09-01

Ett fordon med registreringsnummer JDG 887 som stått uppställd under en längre tid vid Malenas Hage 4 i Åmotsbruk har flyttats och skrotats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 2§ samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 2§.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 19 april 2023, §§ 33-43 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-04-20 till 2023-05-11.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 8 maj 2023, §§ 34-56 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-05-12 till 2023-06-05.

Kommunfullmäktige

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 8 maj 2023, kl 18:30 i lokal Gläntan, Sjöängsvägen 35.
Kommunfullmäktige— Ockelbo kommun 

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen att delta som åhörare. Du kan också se sammanträdet via webb-TV på Ockelbo play

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 31 maj 2023, §§ 44-55 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-06-01 till 2023-06-23.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 1 juni 2023, §§ 34-47 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-06-01 till 2023-06-23.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 16 maj 2023, § 89 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-05-17 till 2023-06-08.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 23 maj 2023, §§ 83-98 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-05-30 till 2023-06-21.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 16 maj 2023, §§ 184-191 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-05-16 till 2023-06-07.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 10 mars 2023, §§ 13-26  har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-03-20 till 2023-04-11.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 2 februari 2023 §§ 1-8 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-02-08 till 2023-03-02.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhets protokoll för sammanträdet 5 maj 2023, §§ 13-22 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-05-12 till 2023-06-05.


Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 18 september 2019, §§ 59-71 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-09-24 till 2019-10-17.