Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 17 juni 2019, §§ 50-69 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-20 till 2019-07-11.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 11 juni 2019, §§ 87-115 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-13 till 2019-07-04.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 16 maj 2019, §§ 23-31 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-05-17 till 2019-06-09.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 12 juni 2019, §§ 46-58 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-18 till 2019-07-10.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 juni 2019, §§ 85-109 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-26 till 2019-07-18.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 29 maj 2019, §§ 1046 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-17 till 2019-07-08.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll för sammanträdet 11 december 2018, §§ 8-12 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Gästrike Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll för Räddningsdirektionen för sammanträdet 24 maj 2019, §§ 15-23 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-06-19 till 2019-07-10.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 21 maj 2019, §§ 50-68 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-05-27 till 2019-06-17.

Valnämnden

Valnämndens protokoll för sammanträdet 20 maj 2019, §§ 7-10 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2019-05-29 till 2019-06-20.