Tillkännagivanden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 26 november 2018, §§ 72-99 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-28 till 2018-12-20.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 11 december 2018, §§ 224-239 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-13 till 2019-01-03.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 15 november 2018, §§ 30-39 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-19 till 2018-12-12.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 5 december 2018, §§ 66-77 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 28 november 2018, § 179 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-29 till 2018-12-21.

Ockelbogårdar AB

Ockelbogårdar ABs protokoll för sammanträdet 3 oktober 2018, §§ 1006-1008 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-10-26 till 2018-11-16.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll för sammanträdet 11 december 2018, §§ 8-12 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-11 till 2019-01-02.

Gästrike Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll för Räddningsdirektionen för sammanträdet 26 oktober 2018, §§ 21-24 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-11-12 till 2018-12-03.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 4 november 2018, §§ 118-137 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2018-12-07 till 2018-12-28.