God man, förvaltare, förmyndare

GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRMYNDARE

- Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland är en samverkan mellan Ockelbo, Hofors samt Sandvikens kommun och ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi, och som av den anledningen har en god man, förvaltare eller förmyndare utsedd att hjälpa honom eller henne.

För den som har behov av hjälp kan Överförmyndarenheten medverka till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Läs mer om: god man, förvaltare eller förmyndare (öppnas på sandviken.se).

Kontaktuppgifter

Överförmyndarenheten Västra Gästrikland
Tel: 026-24 00 00 (Medborgarservice)
E-post: overformyndaren@sandviken.se
Besöksadress: Odengatan 34
Postadress: Sandvikens Kommun, Överförmyndarenheten, 811 80 Sandviken