VISION 2030

- Plats att växa

DET GRÖNA OCKELBO

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet.
I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.
I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god service. Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.
I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och alternativa arbetsformer.
Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper

VI SAMVERKAR

Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt.
I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.