Det här är kostverksamheten

Det här är kostverksamheten

Kostverksamheten i Ockelbo kommun är organiserad under Utbildnings- och kulturnämnden. Verksamheten har 12 anställda och lagar mat till förskola, skola, särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.

Perslundas kök är kostverksamhetens centralkök och här tillagas ca 700 portioner/ dag. De serverar mat till Perslundaskolans elever samt levererar kyld och varm mat till skolor och förskolor. Kyld mat levereras till kommunens tre mottagningskök: Wij förskola, Stenhuggarens förskola och Gäverängeskolan. Varm mat levereras till kommunens fem mottagningskök Lingbo, Åmot, Jädraås och förskoleavdelningarna Mumin och Smultronet.

Bysjöstrands kök är äldreomsorgens tillagningskök och här tillagas ca 130 portioner/ dag. De serverar och levererar mat till särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.