Krisberedskapveckan 2019

Krisberedskapveckan 2019

- så gör du vid en samhällskris

Hur vi kommunicerar

Hur vi kommunicerar

- vid större händelse eller kris

VMA

VMA

- Viktigt Meddelande till Allmänheten

POSOM

POSOM

- Psykiskt & socialt omhändertagande vid olyckor & katastrofer

Risk & sårbarhet

Risk & sårbarhet

- inventering & analys

Kontaktinformation

  • Mia Lindblom
    Beredskap/folkhälsosamordnare
    Södra Åsgatan 30D
    816 80 Ockelbo
    0297-555 97
    073-079 22 50
  • David Hedman
    Teknisk chef/Säkerhetschef
    816 80 Ockelbo
    0297-554 91
    073-726 29 75