Medborgardialog - Trygghet & trivsel

Medborgardialog - Trygghet & trivsel

Kommunen och polisen samverkar i säkerhets- och trygghetsfrågor i syfte att bl.a. öka säkerheten och minska brottsligheten. Detta tror vi kan leda till en ökad trygghet, men det är många saker som påverkar trygghet hos människor och vi behöver se helhet som du upplever den. För att få in synpunkter från er som vistas eller som bor i kommunen får ni möjlighet att besvara denna enkät via e-tjänst. Enkäten besvaras helt anonymt.

Andra förutsättningar

I år är förutsättningarna för fysiska medborgardialoger inte optimala och andra år har vi varit ute i olika forum för att kunna föra dialoger kring trygghet och trivsel med er medborgare. Med anledning av den rådande pandemin blir det i år ett annat förfaringssätt kring det. Det blir inte några fysiska möten och därför får alla medborgare, oavsett ålder, möjlighet att elektroniskt lämna svar och åsikter om hur man önskar att kommun och polis i samverkan ska öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten.

Det kommer också att finnas möjlighet att via informationskontoret svara på enkäter fysiskt då det finns att hämta där.

Det är viktigt att vi får reda på era erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet och trivsel i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Medborgardialogen

Lämna dina synpunkter senast 31 maj!

Resultatet kommer, tillsammans med annan information, att ligga som grund för att se över om det finns något som kan formuleras som ett medborgarlöfte.
Allt detta gör vi i syfte att kommuninvånarna ska känna sig tryggare, säger säkerhetschef Mia Lindblom och kommunpoliserna Måns Jennehag och Malin Köhler.