Mynt

Föreningsbidrag

I Ockelbo kommun finns ett stort antal föreningar med olika ändamål och verksamhetsinriktning. Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Läs mera om detta i dokumentet "Riktlinjer för bidrag". För ansökan ska angivna blanketter samt närvarokort användas.