Föreningsregister

Ockelbo  har ett rikt och aktivt föreningsliv. Här är  de olika föreningarna listade i respektive kategori. Varje förening ansvarar för sina kontaktuppgifter. Håkan Alkberg arbetar som fritidsintendent med ansvar för fritidsfrågor och föreningsstöd, se kontaktuppgifter till höger.