Fiskare med kastspö

Fiskeföreningar

Bergvik Skog

Bervik skog väst – Sänktjärn, Lasjön, Stor-Aborrtjärn, Liss-Aborrtjärn, Stor-Dammtjärn, Tretjärn, Fagersjön, Svarttjärn
Kontaktperson: Per Mellström
Tel: 010-467 79 15

Medskogssjöns fiskevårdsområde – Medskogssjön Stora, Islingen
Ej utarrenderat
Kontaktperson: Per Mellström Bergvik skog Väst AB
Tel: 010-467 79 15
Kontaktperson: Anders Hillgren
Tel: 070-654 11 71

Öjarens Fiskevårdsområdesförening – Långsjön, Järvsjön med lilla Järvsjön
Kontaktperson: Torbjörn Johansson Högbo Bruk
Tel: 026-24 20 47

Jädraås Fiskevårdsförening

Ädelfiskevatten: Mocksjö-ljustjärn, Aborrtjärn, Ristjärn, Holmsjö-ljustjärn
Övriga vatten: Holmsjön, Måcksjön, Älgsjön, Jädraån, Lillån

Kontaktperson: Mattias Forsman
Tel: 070-343 80 42
Kontaktperson: Bosse Nilsen
Tel: 070-333 65 75
Kontaktperson: Thomas Högberg 
Tel: 073-043 38 75

Lingbo Fiskeförening

Fiskevatten: Lingan, Storvrången, Kroksjön, Mörttjärn, Nytjärn, Gopån, Näsabborrtjärn, Lillvrången

Kontaktperson: Roger Yrsén
Tel: 072-370 75 59

Ingela Hägglund 070-544 49 87

Ulvsta Fiskevårdsområde


Ädelfiskevatten: Hötjärn, Lilla Mörttjärn, Stora Rönnåstjärnen, Liss-Tansen
Övriga vatten: Bysjön, Mångeln, Stora/lilla Rännsjön, Valssjön, Pålsjön, Hammarsjön, Testeboån

Kontaktperson: Maria Bohlin
Tel: 070-714 53 73
Kontaktperson: Johan Blomquist
Tel: 073-557 04 65

Åmot Fiskevårsförening

Fiskevatten: Lilla och stora Öratjärn, Lorttjärn, Snåltjärn, Abborrtjärn, Ljustjärn, Bresiljeån

Kontaktperson: Lars Lerheim
Tel: 070-535 57 58

Byströmmen
Kontaktperson: Johan Danbrink
Tel: 070-272 58 57
Kontaktperson: Tom Vistmyr
Tel: 070-364 19 31

Östby

Östby Fiskevårdsområde
Kontaktperson: Hans Olsson
Tel: 070-288 27 20

Sportfiskeklubben Ycklaren
Kontaktperson: Jan Enerhall
Tel: 070-370 01 90
Kontaktperson: Lennart Forsling
Tel: 070-527 91 34
Telefon information inför tävlingar: 070-240 28 94

Övriga

Mörtsjöns sportfiskeklubb – Mörtsjön (Ockelbo NÖ)
Kontaktperson: Nils-Gunnar Westrin
Tel: 070-397 84 89
Kontaktperson: Peter Gunnarsson
Tel: 073-836 02 71
Kontaktperson: Börje Simonsson
Tel: 070-534 18 35

Säbyggeby-Mörtebo Fiskeförening – Ljustjärn, Svarttjärn, Kroktjärn, Svartsjön, Säljsjön, Trossjön, Liss-Dammsjön, Stor-Dammsjön, Femtjärn, Grosstjärn, Mellantjärn, Bredtjärn, Fädbodtjärn, (Ockelbo NÖ)
Kontaktperson: Jan Sand
Tel: 070-575 89 95

Kontaktinformation