Fiskare med kastspö

Fiskeföreningar

Bergvik SkogBervik skog väst – Sänktjärn, Lasjön, Stor-Aborrtjärn, Liss-Aborrtjärn, Stor-Dammtjärn, Tretjärn, Fagersjön, Svarttjärn

Kontaktperson: Per Mellström
Tel: 010-467 79 15

Medskogssjöns fiskevårdsområde – Medskogssjön Stora, Islingen
Ej utarrenderat
Kontaktpersoner:
Per Mellström Bergvik skog Väst AB
Tel: 010-467 79 15
Anders Hillgren
Tel: 070-654 11 71

Öjarens Fiskevårdsområdesförening – Långsjön, Järvsjön med lilla Järvsjön
Kontaktperson: Torbjörn Johansson Högbo Bruk
Tel: 026-24 20 47

Jädraås Fiskevårdsförening

Ädelfiskevatten: Mocksjö-ljustjärn, Aborrtjärn, Ristjärn, Holmsjö-ljustjärn
Övriga vatten: Holmsjön, Måcksjön, Älgsjön, Jädraån, Lillån

Kontaktpersoner:
Mattias Forsman
Tel: 070-343 80 42
 Bosse Nilsen
Tel: 070-333 65 75
Thomas Högberg 
Tel: 073-043 38 75

Lingbo Fiskeförening

Fiskevatten: Lingan, Storvrången, Kroksjön, Mörttjärn, Nytjärn, Gopån, Näsabborrtjärn, Lillvrången

Kontaktpersoner:
Ingela Hägglund
Tel: 070-544 49 87

Ulvsta Fiskevårdsområde

Ädelfiskevatten: Hötjärn, Lilla Mörttjärn, Stora Rönnåstjärnen, Liss-Tansen
Övriga vatten: Bysjön, Mångeln, Stora/lilla Rännsjön, Valssjön, Pålsjön, Hammarsjön, Testeboån

Kontaktpersoner:
Katarina Bolander
070-219 78 88

Åmot Fiskevårsförening

Fiskevatten: Lilla och stora Öratjärn, Lorttjärn, Snåltjärn, Abborrtjärn, Ljustjärn, Bresiljeån

Kontaktperson: Lars Lerheim
Tel: 070-535 57 58

Byströmmen
Kontaktpersoner:
Johan Danbrink
Tel: 070-272 58 57

Östby

Östby Fiskevårdsområde
Kontaktperson:
Peter Gunnarsson
Tel: 070-304 42 14

Sportfiskeklubben Ycklaren

Kontaktpersoner:
Lennart Forsling
Tel: 070-527 91 34

Övriga

Mörtsjöns sportfiskeklubb – Mörtsjön (Ockelbo NÖ)
Kontaktpersoner:
Magnus Simonsson
Tel: 070-678 38 82

Börje Simonsson
Tel: 070-534 18 35

Säbyggeby-Mörtebo Fiskeförening

Kontakt: Johnny Lundin
Tel: 070-552 37 79


Sjöar: Ljustjärn, Svarttjärn, Kroktjärn, Svartsjön, Säljsjön, Trossjön, Liss-Dammsjön, Stor-Dammsjön, Femtjärn, Grosstjärn, Mellantjärn, Bredtjärn, Fädbodtjärn, (Ockelbo NÖ)