Bild från Jädraås Station. Foto: JTJ

Övriga föreningar

Demensföreningen i Ockelbo
Kontaktperson: Håkan Lingblom
Tel: 070-829 46 26
E-post: demensforeningockelbo@gmail.com
Hemsida: www.demensforbundet.se/vart-uppdrag/lokala-demensforeningar/gavleborgs-lan/ockelbo/

Dyslexiförbundet FMLS i Ockelbo
Kontaktperson: Pernilla Hålén
070-669 18 68
E-post: ockelbo@dyslexi.org
Hemsida: www.dyslexi.org/ockelbo

FUB Ockelbo,
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.
Kontaktperson: Lena Dahlblom
Tel: 070-564 18 97
E-post: lena.dahlblom@telia.com
Hemsida: www.fub.se

Föreningen Finnbackens skola
Kontaktperson: Agneta Wenell
Tel: 0297-412 81

Föreningen Norden
Kontaktperson: Stig Wickström
Tel: 076-117 40 75
Hemsida: www.norden.se

Föreningen Unga Musikanter
Kontaktperson: Åsa Pettersson
Tel: 070-160 41 15

Grönvikens Bastuförening
Kontaktperson: Eie Gisselsson
Tel: 0297-505 18

Hörselskadades förening
Kontaktperson: Karl-Göte Persson
Tel: 0297-409 47

IOGT-NTO Ockelbo framtid
Kontaktperson: Jan Söderström
Tel: 0297-414 27 

Jädraås Bruk
Kontaktperson: Christer Lunqvist
Tel: 0297-450 29

Jädraås Byggnadsförening
Kontaktperson: Marianne Norin
Tel: 0297-450 35

Jädraås Byråd
Kontaktperson:
Tel:
E-post:

Junis UTK IOGT-NTO:s juniorförbund
Kontaktperson: Patrik Holm
Tel: 0297-414 16

Konvaljerna
Kontaktperson: Tiina Koivuoja
Tel: 0297 453 66
Hemsida: www.konvaljerna.se

Kulturföreningen Konst & Landskap
Kontaktperson: Yngve Gunnarsson
Tel: 0297-42276
E-post: yngvemgunnarson@gmail.com
Hemsida: www.konstochlandskap.se

Lingbo Byförening
Kontaktperson: Mats Åstrand
Tel: 070 - 692 44 41
E-post: mats.aastrand@lingbo.se

Lingbo Röda Kors Krets
Kontaktperson: Anneli Petterson
Tel: 0297-504 44

Lingbo Vävstugeförening
Kontaktperson: Ami Åkerlund
Tel: 0297-505 03

Lions Club Ockelbo
Kontaktperson: Bert Kjellgren
Tel: 0297-416 12

Museisällskapet Jädraås Tallås Järnväg
Kontaktperson: Christer Lundquist
Tel: 0297-451 90, 453 95, 453 57
Hemsida: www.jtj.org

Ockelbo Amatörteaterförening
Kontaktperson: Eva Sjölander
Tel: 0297-418 19

Ockelbo Brukshundsklubb
Kontaktperson: Britt-Marie Larsson
Tel: 0297-441 11
Hemsida: ockelbobk.se/

Ockelbo Folkdanslag
Kontaktperson: Ingela Frank
Tel: 0297- 430 46

Ockelbo Föreningsallians
Kontaktperson: Staffan Vestbom
Tel: 070-533 21 41

Ockelbo Husmodersförening
Kontaktperson: Inga-Lill Berg
Tel: 0297-41420

Ockelbo Kolonilottsförening
Kontaktperson: Tove Lindström
Tel: 0297-42789
E-post: lindstrom.tove@gmail.com

Ockelbo LRF
Kontaktperson:
Tel:

Ockelbo Manskör
Kontaktperson: 

Ockelbo Naturvårdsförening
Kontaktperson: Eva-Marie Åkerlund
Tel:

Ockelbo Röda kors krets
Kontaktperson: Sigvard Löfstrand
Tel: 0297-411 53

Ockelbo Släktforskarförening
Kontaktperson: Ingvar Eriksson
Tel: 070-441 68 93
Hemsida: www.ockelboslf.se/

Ockelbo UNF
Kontaktperson: Jan Söderström
Tel: 0297-414 27

Reumatikerföreningen Ockelbo
Kontaktperson:
Tel:

Rädda Barnens lokalförening
Kontaktperson: Louise Horvarth
Tel: 0297-411 65

Stiftelsen Bunges kapell
Kontaktperson: Kenneth Norén
Tel: 070-222 37 21
Hemsida: www.amot.nu/default.asp?PageID=2461

Stiftelsen Wij Valsverk
Kontaktperson: Sölve Malm
Tel: 0297-402 42

SPF-Ugglan - seniorer i tiden
Kontaktperson:Kontaktperson Stig Wickström
Tel: 0297-440 75

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen
Kontaktperson: Gun Svärd
Tel: 0297-480 88
Hemsida: www.liljekonvaljen.se/

Ulfsta Fritidsförening
Kontaktperson: Maria Bohlin
Tel: 0297-412 54
Hemsida: www.ulvsta.net/

Ulvsta Stugkommitté
Kontaktperson: Inge Persson
Tel: 070-980 04 75

Kontaktinformation