Barn pimplar med skoter

Fiske

Inom Ockelbo kommun finns många fina fiskevatten. I kommunen finns 226 sjöar och tjärnar större än 1 hektar och ett femtontal åar och bäckar är av sådan storlek att de i någon mån kan tåla ett fiske.

I Ockelbo kommun finns sju fiskevårdsområdesföreningar (FVOF). Efter inköp av fiskekort är fisket upplåtet för allmänheten i nästan alla vatten. Många FVOF erbjuder även köp av digitala fiskekort via Ifiske. Fiskekortet skickas till dig på sms.

En fiskeplan för Ockelbo kommun antogs av Kommunfullmäktige år 2000. I fiskeplanen finns beskrivningar av sjöar, tjärnar och vattendrag samt förslag till åtgärder i och omkring fiskevattnen. En vegetationsinventering av vattendrag utfördes även i samband med upprättandet av fiskeplanen.