Våra naturreservat

Av Gävleborgs 220 skyddade naturreservat ligger fyra i Ockelbo kommun. Här listar vi naturreservaten som förvaltas av Länsstyrelsen Gävleborg.

Kroksjö öga

Kroksjö öga är ett skogsområde som ligger intill sjöarna Kroksjön och Långsjön. Naturen är kullig och full med stora block. I Kroksjö öga kan du fiska i någon av sjöarna (fiskekort). I området finns inga stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Läs mer på Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Trollberget

Trollbergets naturreservat består av ett skogsområde med äldre barrblandskog och granskog. Större delen av skogarna har fått utvecklas fritt under lång tid. Här kan du promenera längs med bäcken som rinner ut från sjön i söder. Eller paddla kanot. Sjöarna och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Läs mer på Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Latåsen

Latåsens naturreservat ligger i en östvänd slutning där det växer tall och gran. Här trivs också olika lövträd. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. En gammal traktorväg leder fram till Latåsens sydöstra hörn. Läs mer på Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Lundbosjön

Lundbosjön är ett populärt utflyktsmål, inte minst för kanotister och fritidsfiskare som kan ta sig ut på sjöns vattenområde. Den vackra före detta bruksorten Oslättfors är den naturliga vägen in till naturreservatet. Läs mer på Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.