Tyck till om Rönnåsen

Förstudie kring Rönnåsens friluftsområde

Tyck till i enkäten

Nu inleds en förstudie kring hur Rönnåsens friluftsområde ska utvecklas och bevaras. Föreningsalliansen i Ockelbo ska nu med stöd av Leader Gästrikebygden och Europeiska jordbruksfonden samla information, synpunkter och behov för hur vårt populära fritidsområde kan se ut i framtiden. 

- Vi önskar få synpunkter från olika grupper i samhället. Förutom att vi erbjuder tryckta frågeformulär till vissa grupper, vänder vi oss till den stora allmänheten med ett digitalt formulär, säger Katarina Hansson, som anlitats som projektledare och fortsätter:”

- I förstudien kommer vi att samla föreningar, företag och Ockelbo kommun för samverkan och utredning av ägarförhållanden drift, underhåll och utveckling av området för invånare och besöksnäring, säger hon.

Formuläret kommer att finnas tillgängligt från och med den 31 maj och cirka två veckor framåt. Sedan ska informationen sammanställas till en rapport som kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida så att alla kan ta del av resultatet. Förutom att ge en sammanställning av invånarnas åsikter och idéer ska rapporten ge förslag på nästa steg i processen och hur det skulle kunna genomföras.

- Vi vill veta vad kommuninvånarna tycker. Så ta gärna någon minut av din tid och hjälp oss att utveckla och bevara vårt vackra friluftsområde! säger Katarina.

Insamling av information via frågeformulär

Från Föreningsalliansen i Ockelbo:

"Vi vill gärna ta del av dina idéer och synpunkter när det gäller Rönnåsen. Frågeformuläret har ett antal frågor med alternativa svar men det finns även utrymme där du kan skriva dina egna idéer och synpunkter. Förstudien sker anonymt, du behöver alltså inte skriva ditt namn på frågeformuläret. När du fyllt i formuläret lämnar du det i en angiven postlåda eller till din lärare eller samordnare om du tillhör en skola eller förening/grupp. 

Tack för din medverkan!

Projektledare Katarina Hansson, Föreningsalliansen Ockelbo"

Klicka här för att komma till enkäten

Frågeformulär kommer att finnas på och delas ut till:

  • Biblioteket i Ockelbo (postlåda för ifyllda frågeformulär)
  • Servicepunkter i Åmot, Lingbo och Jädraås (postlåda för ifyllda frågeformulär)
  • Några skolelever i olika åldrar
  • Några pensionärer i PRO
  • Några nyanlända
  • Några personer med funktionsnedsättning

 

2021-06-04