Höstlovsaktiviteter

Höstlovsaktiviteter

- du kan söka aktivitetsbidrag som förening

Din förening kan söka bidrag till egna höstlovsaktiviteter

Ockelbo kommun gör en satsning för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn under höstlovet 2018. Föreningar, organisationer och församlingar kan ansöka om extra bidrag för att, i samverkan med kommunen, göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i kostnadsfria höstlovsaktiviteter.

Dessa kriterier måste vara uppfyllda

  • Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria höstlovsaktiviteter för barn i åldern 6- 15 år.

  • Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

  • Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

  • Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.

  • Bidraget ska redovisas enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag höstlovsstöd 2018 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

    Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 30 november 2018

Det går också att hämta ansökningsblankett på informationskontoret. OBS att sista ansökningsdag är 17 oktober.

Vid frågor, kontakta: Håkan Alkberg, 070-414 14 74, hakan.alkberg@ockelbo.se eller Mia Lindblom 073-079 22 50 mia.lindbom@ockelbo.se