Lämna ditt samtycke för fotografering

- använd e-tjänst eller pappersblankett

Information om fotografi och film

Ockelbo kommun fotograferar och filmar vid allmänna arrangemang, eller i syfte att informera om kommunens verksamheter. Vi gör detta för att marknadsföra kommunen och dess verksamheter med stöd av kommunikationspolicyn, beslutad av kommunstyrelsen (§55/2019).

Vi informerar om detta i samband med arrangemangen via informationsskyltar.

När det gäller minderåriga (under 18 år) behöver vi skriftliga samtycken från vårdnadshavare. Det kan man lämna både via pappersblankett och via e-tjänst digitalt.

Här finns blanketten att ladda ned!

Här finns e-tjänsten där vårdnadshavare (om två behövs bådas underskrift) kan lämna samtycke med hjälp av bank-ID.