Regler

För att kunna bli vald ska personen vara mantalsskriven i Ockelbo kommun under det gångna året, eller representera en förening/klubb i Ockelbo kommun.

Ungdomar i åldern 13 till 25 år premieras, det kan vara enskilda ungdomar eller lag/grupper.
(Det är det år du fyller 13 eller 25 år, oavsett månad. Nomineringen sker för prestationer som skett under året innan galan i januari).
Endast nomineringsblankett som har inkommit fram till sista december kan bli nominerade.

Samma person kan tilldelas prischeck endast en gång per år.

Presterade resultat är inte avgörande för erhållande av prischecken utan kan även ges till en ungdom som uppmuntran till fortsatt träning/utövande.

Positiv helhets-PR för idrott eller kultur och andra kringfaktorer kan invägas vid val av ungdom.

Alla prischeckar behöver inte nödvändigtvis utdelas årligen.

En jury från Ockelbo kommun beslutar vilka ungdomar som får prischeckarna. Juryn består av fritidsintendenten, kommunfullmäktiges ordförande, kulturskolechefen samt kommunalrådet.
De får ett svårt jobb att utse vinnare bland alla våra fantastiska ungdomar. Juryn beslutar sig för sju vinnare, en för varje kategori, samt ett hederspris. Vinnarna förblir "hemliga" fram till Galakvällen.