Illustration av barn och en sol

Världens bästa sommarlov i Ockelbo!

– föreningar med flera kan söka bidrag till sommarlovsaktiviteter!

Ockelbo kommun kommer även 2023 att göra en sommarlovssatsning för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet.

Föreningar mfl kan nu ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att kunna delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Ansökan om bidrag – så här går det till

  • Ansökan avser föreningar mfl. Föreningarna ska vara registrerade i Ockelbo kommun.

  • Aktiviteterna ska anordnas under perioden: v.24, from fredag 16 juni, tom måndag v. 33, onsdag 16 augusti.

  • Ansökningar som avser anordna aktivitet under flera dagar (minst fem) för flera personer kommer att prioriteras.

  • Det ansökta och beviljade bidraget kan komma att reduceras till en lägre summa.

Föreningar/organisationer som inte finns i kommunens föreningsregister men ändå vill samverka kring sommarlov för barn och unga 2023 uppmuntras kontakta Håkan Alkberg, kontaktuppgifter nedan.

Sista datum för ansökan till sommarlovsaktiviteter är 3 maj. Ansökan mailas eller skickas per post.

Beslut angående sommarlovsstöd tas senast den 12 maj.

Efter besked om man blivit beviljad (hel eller del av summan) sin ansökan, ska besked ges tillbaka till kommunen om föreningen/org mfl, avser att genomföra sin aktivitet. Senast 19 maj behöver kommunen detta besked tillsammans med en utförlig beskrivning på aktiviteterna med detaljer, tider, platser etc, till underlag för publicering på ockelbo.se samt Ockelbo kommuns Facebooksida – Plats att växa, ska lämnas till kommunen.

Dessa kriterier måste vara uppfyllda

Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år.

Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.


Bidraget ska redovisas enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag sommarlovsstöd 2023 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Blanketten kommer att finnas att hämta på ockelbo.se. Den kan också hämtas i kommunens välkomstcenter.

Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 29 september 2023.

Ansök till:

Ockelbo kommun
Sommarlovsaktiviteter
816 80 Ockelbo

E-post: kommun@ockelbo.se

Vid frågor, kontakta: Håkan Alkberg, 070-414 14 74, hakan.alkberg@ockelbo.se