Vattenprover i Ockelbo kommun

Inom EU ska större badplatser registreras som EU-bad. Vattnet på dessa badplatser ska kontrolleras regelbundet. I Sverige ska badplatser som har mer än 200 besökare dagligen registreras som ett EU-bad. Ingen badplats inom Ockelbo kommun klassas som ett EU-bad. Vi tar däremot under sommaren prover på de kommunala badplatserna, Sjöbacken och Wijdammen.

Tekniska enheten i Ockelbo kommun testar vattenkvalitén tre gånger under sommaren. Proverna tas den 6 juni, 5 juli och 19 juli. Resultaten av proverna dröjer ungefär en vecka.

Klicka här för att se resultaten i Ockelbo kommun. (öppnas på havochvatten.se)

Test av övriga badplatser

Den som vill testa en badplats i Ockelbo kommun kan hämta ett vattentest i vårt välkomstcenter. Detta test skickas sedan i väg samtidigt som proverna från Sjöbacken och Wijdammen den 5 juli och 19 juli. Du som hämtar ett test bör hämta det senast dagen innan något av dessa datum. Proverna ska tas på morgonen samma dag som vi skickar in det för analys, och lämnas till oss innan lunch.