Drönarpilot i gul väst lyfter med drönare

Nu flyger vi drönare över Ockelbo

Nya flygfoton tas för att uppdatera våra kartor

Har du sett en stor drönare flyga över centrala Ockelbo? Då är det bara vår förvaltning Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) som under hösten kommer att samla in nya flygfoton för att uppdatera kommunens kartportal.

I mars fick VGS tillstånd för att flyga större drönare i tätorter och närliggande bebyggelse för att ta bilder som hjälper till att hålla kartor för kommuninvånare korrekta och uppdaterade, samt för att göra kommunernas beslutsunderlag så aktuella och noggranna som möjligt. Under hösten flyger VGS med drönare över Ockelbo centralort, samt i byarna Jädraås, Lingbo och Åmot.

- Syftet är bara att inhämta underlag till vår karta. Kartan används sedan till många ändamål inom samhällsbyggnad, som till exempel bygglov och för att uppdatera vägar och byggnader, säger Tobias Loveere Pettersson, kart- och mätningsingenjör på VGS.

Det nya materialet används inte bara i kommunens arbete, utan är även tillgängligt för medborgare som planerar för exempelvis utbyggnad eller nybyggnad. När drönarflygningarna har utförts karteras bilderna, alltså framställs till nya kartor, ett arbete som succesivt publiceras under kommande år i Kartportalen.

Personalen som utför drönarflygningarna har genomgått utbildning i flygsäkerhet, planeringar och genomförande. Drönaren får befinna sig max 120 meter upp i luften, alltid inom synhåll och med minst en observatör och pilot.

Läs mer om kart- och lantmäterienheten och ta del av kartportalen (öppnas på sandviken.se.

2023-09-07