Halverat matsvinn på äldreboende i Ockelbo

Ändrade rutiner på Bysjöstrand efter projekt med Gästrike Återvinnare

Matsvinnet på Bysjöstrand har länge varit ett problem för personalen på äldreboendet.
Under ett år har de deltagit i ett projekt tillsammans med Gästrike Återvinnare – och lyckats minska matavfallet med 50 procent.

Kostchef, kökspersonal och representanter från alla avdelningar har tillsammans med projektledare från Gästrike Återvinnare först rett ut var matsvinnet uppstår och sedan tagit reda på varför.
Utifrån det har de sedan ändrat flera rutiner.
”Det har varit ett jättenyttigt arbete där alla har varit viktiga för att komma fram till vilka åtgärder vi behöver arbeta vidare med”, säger Lotta Kling, verksamhetschef på Bysjöstrand.

Lotta Kling, verksamhetschef på äldreboendet Bysjöstrand i Ockelbo, har i samarbete med sin personal och projektledare från Gästrike Återvinnare minskat matsvinnet på boendet med ungefär 50 procent.

De förändrade rutinerna har medfört att matsvinnet på äldreboendet har minskat med ungefär 50 procent.
”Det är inte alltid så lätt att förändra beteenden i vardagen, men på Bysjöstrand har de lyckats”, säger Jill Nyqvist, ansvarig från Gästrike Återvinnare.

En av åtgärderna har varit att ta fram brukarkort över varje boendes önskemål och matvanor.
”Det är viktigt att de boende får i sig den näring de behöver, det tullar vi aldrig på. Det vi gör är anpassningar så att de vill och kan äta upp sin mat. Nästa steg blir att titta på hur vi kan förebygga onödigt avfall i andra delar av vår verksamhet”, säger Lotta Kling.

Projektet är en del i Gästrike Återvinnares uppdrag att minska mängden avfall och metoden har branschorganisationen Avfall Sverige har arbetat fram. Eftersom metoden har visat sig ge ett gott resultat kommer Gästrike återvinnare på samma sätt erbjuda stöd till fler verksamheter framöver.

Text och foto på Lotta Kling: Gästrike Återvinnare
2017-09-01