Busshållsplatserna norrut uppgraderas

Busshållsplatser mellan Lingbo och Ockelbo uppdateras

Bilden ovan är från en av de åtgärdade busshållsplatserna längs 272:an söderut mot Sandviken.

Under 2019 kommer 13 hållplatser längs 272:an mellan Ockelbo och Lingbo få ny utformning.
Målet är bättre hållplatser likt de längs 272:an mellan Ockelbo och Sandviken.

Under året har Trafikverket byggt om hållplatser söder om Ockelbo längs 272:an mot Sandviken och nästa år har turen kommit till 13 hållplatser mellan Lingbo och Ockelbo.

Ockelbo kommun har tillsammans med Ockelbo Taxi och invånare framfört synpunkter och önskemål om Trafikverket ska göra om hållplatserna norrut mot Lingbo så de blir likvärdiga de som anlagts mot Sandviken.

Beslutet om vilka hållplatser som ska uppdateras tas av Region Gävleborg, som valt att prioritera dessa 13 i länstrafikplanen. Man väljer också att avvakta med ytterligare tre hållplatser då de kan komma att påverkas av den nya gång- och cykelvägen som planeras ut mot Säbyggeby.

 

Lista på hållplatser som omfattas:

Väg 272, hlp Vattenverket, riktning mot Holmsveden

Väg 272, hlp Vattenverket, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Fillmansvägen, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Fillmansvägen, riktning mot Holmsveden

Väg 272, hlp Grönviken, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Grönviken, riktning mot Holmsveden

Väg 272, hlp Kronhagen, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Fallåsvägen, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Fallåsvägen, riktning mot Holmsveden

Väg 272, hlp Kvarnen, riktning mot Ockelbo

Väg 272, hlp Kvarnen, riktning mot Holmsveden

Väg 586, hlp Erk-Mats (Lingbo C), riktning Ockelbo

Väg 272, vändplats Hea

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17