Ockelbo kommun söker ny socialchef

Ockelbo kommun söker ny socialchef

- vill du leda kommunens största förvaltning?

Ockelbos socialchef slutar vid årsskiftet.
Därför söks nu en chef som ska ansvara för kommunens största förvaltning med över 200 medarbetare.
Sista dag för att ansöka är söndag 12/8.

Socialförvaltningen består av tre huvudområden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Totalt ansvarar förvaltningschefen för över 200 medarbetare, vilket gör förvaltningen till den största i kommunen.


Äldreomsorg och hemtjänst är två av socialchefens huvuduppdrag.

Som socialchef ingår man i kommunens ledningsgrupp och har en strategiskt viktig roll för kommunens utveckling. Socialchefen har ansvar för såväl verksamhet och ekonomi som personal och arbetsmiljö, inom hela förvaltningen. Att verka för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god, sund, grön arbetsmiljö med låga sjuktal är en annan del av uppdraget som socialchef.


Här, i kvarteret Uret, finns socialförvaltningen.

Socialchefen förväntas också arbeta strategiskt för att utveckla förvaltningen som har stora utmaningar vad det gäller kompetensförsörjning samt omvärldsförändringar som ställer höga krav på flexibilitet.

Kommunen söker en erfaren och rutinerad ledare som är engagerad och empatisk men med förmåga att ställa krav och fatta svåra beslut. Ockelbo kommun samarbetar med Experis som vill ha alla ansökningar senast söndag 12/8.

Sofia Wike
2018-08-09