Ockelbo kommun växer så det knakar

Ockelbo kommun växer så det knakar

- nu anställs en helt ny mark- och planeringsstrateg

Ockelboborna blir fler och företagen expanderar.
Kommunen är inne i en tillväxtfas och nu söker man en mark- och planeringsstrateg som ska arbeta för att möjliggöra framtida bostäder och företagsetableringar.

Enligt den allra senaste befolkningsstatistiken har Ockelboborna även detta år har blivit fler. Vid årsskiftet 2017 räknades 5 896 invånare in i kommunen, vilket är 40 fler än förra året då befolkningen var 5 856. Året dessförinnan fanns 5 849 invånare i kommunen. Trenden är uppåtgående då kommunen de tre senaste åren ökat befolkningen, efter en minskning på 20 personer från 5 785 år 2013 och 5 765 år 2014.

Att Ockelboborna blir fler är viktigt för hela kommunen eftersom varje invånare genererar skatteintäkter som kommunen kan satsa på sina verksamheter.
”Fler invånare gör att vi kan satsa mer på kvaliteten i verksamheten. Tidigare har vi tvingats slå igen och förtäta och vårt mål har länge varit att behålla befolkningen. Men nu är vi inne i en ny fas där vi ökar och nu är målet tillväxt”, säger Magnus Jonsson, kommunalråd om befolkningsökningen.

Samtidigt som kommuninvånarna blir fler har också företagen växtvärk. Många företag vill expandera och alla de industritomter kommunen har förberett för företagsetableringar har sålts eller tingats och kommunen måste nu se sig om efter ny mark.

”Vi måste ha en offensiv markpolitik nu när kommunen växer och det går bra för företagen. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda utan nu måste vi fortsätta arbeta med att ta fram attraktiva industritomter” säger Magnus Jonsson.
David Hedman, teknisk chef i kommunen, berättar att man för diskussioner med markägare om att köpa mark. Planerna är att man ska skapa nya attraktiva industritomter där företag kan etablera sig och också expandera.
En del av den offensiva markpolitiken är att kommunen nu inrättar en helt ny tjänst som mark- och planeringsstrateg.

Här, söder om Wij ladugård, planerar den lokale företagaren Thomas Eriksson att bygga lägenheter.

Målet är att den som anställs ska arbeta för att utveckla Ockelbo kommun ur ett bo, leva och verka-perspektiv. Personen ska arbeta strategiskt med detaljplanefrågor och markanvisningar för att stärka kommunens tillväxt.
”Vi behöver någon som kan vara kittet mellan marknaden och kommunens olika förvaltningar och andra myndigheter. Det är viktigt att jobba proaktivt och ligga steget före så vi ger förutsättningar till företagen att växa”, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i kommunen som är ansvarig för rekryteringen.
I den nya tjänsten ingår också att ansvara för och samordna kommunens bredbandsstrategi.

 

Här kan du läsa annonsen för den nya tjänsten:

https://hrsupporten-se.loopiasecure.com/ad_container.php?jobid=37646&mode=0

(Sista dag för att söka tjänsten är 25 mars)

 

Fakta. Så har befolkningen ökat och minskat de senaste fem åren

2013                  5 785

2014                  5 765

2015                  5 849

2016                  5 856

2017                  5 896

 

Sofia Wike

2018-03-09

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17