Reducerad avgift för byggärenden november till februari

Reducerad avgift för byggärenden vintertid

Den byggtaxa som började gälla 2018 innehåller en möjlighet till reducering av avgiften med 20 % för alla byggärenden under vintersäsongen.

Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

 ”Syftet med att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning kommer att ha en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut mängden ärenden över årets alla månader. I dagsläget är trycket särskilt hårt under vår och sommar, vilket gör hanteringen mer kostsam eftersom organisationen behöver förstärkas med externa resurser under perioder med extremt hög belastning. Förhoppningen är också att kunna korta handläggningstiderna för de sökande.” säger Maria Wikström, samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Komplettförklaring av ärendet innebär att den sökande lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Lämna in ansökan digitalt?

Du har väl inte missat att du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt via våra e-tjänster? Det är enkelt och bekvämt. Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten och även få meddelande när något händer i e-post och sms.

Mer information om digitalt byggärende

2018-11-02

 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17