Kommunen tar över delar av Wij

Kommunen tar över delar av Wij

- icke kommersiella delar ska drivas kommunalt

Nu har politikerna i kommunstyrelsen beslutat om Wij trädgårdars framtid.
Målet är att kommunen ska ta över fastigheter och personal. De kommersiella delarna vill man att externa entreprenörer ska driva.

Artikel uppdaterad 2 oktober efter beslut i fullmäktige.

Hör kommunstyrelsens ordförande berätta om beslutet


Det beslut som politikerna i kommunstyrelsen
enades om under tisdagen, och som fullmäktige ska fastställa 1 oktober, kan beskrivas som en trestegsraket som sjösätts under tre års tid framöver. Redan nu, år 2018, tas alltså beslutet att kommunen ska ta över de delar som inte bedöms som kommersiella. Beslutet innebär att man redan nu påbörjar processen för att ta över fastigheter och personal.

Nästa år tar kommunen de facto över fastigheterna och kommunen får då ansvar för drift och skötsel av park och fastigheter samt att anställa personalen. Kostnaderna för övertagandet beräknas landa på tre miljoner kronor vilket är på samma nivå som de bidrag kommunen givit Wij trädgårdar årligen de senaste åren.


Kommunstyrelsens tio ledamöter var eniga i beslutet.

Verksamheten på Wij trädgårdar drivs vidare under säsongen 2019 via ett uppdrag från kommunen. Fokus under året ligger på att hitta nya aktörer och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom logi, restaurang, konferens och kafé på Wij trädgårdar.

Från 2020-2021 ska de icke kommersiella delarna vara i kommunal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas av entreprenörer på affärs- och marknadsmässiga grunder.

Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att säkerställa att verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och att den konstnärliga inriktningen finns kvar.

Här är en skiss som förklarar processen.

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen var eniga om beslutet.

I våras beslutade politikerna om att fortsätta satsa på Wij och man uppdrog åt en extern konsult att titta på olika framtida lösningar. Den lösning man nu väljer är den som konsulten rekommenderat utifrån att kommunen är huvudstiftare i stiftelsen Wij trädgårdar och därmed ändå skulle bli ansvariga för fastigheterna vid en avveckling eller konkurs.

I det beslut som togs under tisdagen ingår också ett utökat borgensåtagande på två miljoner kronor gentemot stiftelsen för att täcka årets underskott som främst bottnar i att få besökare hittade till Wij under juli månad då det var som allra varmast. Sedan tidigare borgar kommunen för 1,35 miljoner kronor och man kommer nu att borga för totalt 3,35 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges 31 ledamöter ska måndag 1 oktober ta ett slutgiltigt beslut i ärendet. I fullmäktige röstade alla ledamöter utom SD:s två ja till planen på att ta över Wij. SD reserverade sig mot beslutet.

Alla handlingar i ärendet (ärende 11 på kommunstyrelsens sammanträde) finns i den här kallelsen.

2018-09-25

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17