2020 februari

Spadtag för nya bostäder

Första spadtaget taget

- inför Ockelbogårdars nybyggnation på Höjden

Wij Trädgårdar rosträdgården

Nygammal aktör på Wij Trädgårdar

- Upphandlingen av kommersiella tjänster på Wij Trägårdar är avgjord