Våg hjälper till att minska matsvinnet

Kan minska med ett ton per år: "Bra jobbat Perslundaskolan!"

Nu har vågar installerats i fyra av Ockelbo kommuns kök. Vågarna mäter hur mycket som slängs, med en förhoppning om att minska matsvinnet, och det har gett resultat. På Perslundaskolan har eleverna slängt mindre mat. Håller det i sig kan det handla om ett ton på ett år.

Ockelbo kommun har aktivt arbetat för att minska matsvinnet sedan 2013. Nu har en nysatsning inletts. Fyra digitala vågar finns nu i kommunens kök, som är kopplade till en app som registrerar matsvinnet. På Gäverängeskolan och Perslundaskolan är de kopplade till en pekskärm. När eleven slänger mat får hen ett meddelande om hur mycket som slängts i gram och man kan även välja olika anledningar.

- Det finns olika svarsalternativ, som "jag tog för mycket, det var inte i min smak, jag hann inte äta upp eller jag har inte slängt något, säger Per Ahlbom, som är kostchef i Ockelbo kommun och initiativtagare till att installera vågarna.

Ett ton per år

Matsvinnsvågarna installerades under hösten. Redan nu kan man se resultat. Håller det i sig på Perslundaskolan handlar det om stora besparingar.

- Om trenden håller i sig så motsvarar det ett ton mat per läsår, eller cirka 30 tusen kronor i inköpsvärde. Bra jobbat Perslundaskolan! Säger Per Ahlbom.

Matrådet visar hur det funkar

Jon, Lova och Tilde sitter i Perslundaskolans matråd. Se filmen där berättar mer om hur det fungerar!

Vi slänger 19 kilo fullt ätbar mat - varje år

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar. En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2016 visar att det uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Då är även primärproduktionen inkluderad.

Från butik och konsumtionsled slängdes cirka 1,2 miljoner ton under 2018 i Sverige. Hushållen svarar för den absolut största delen, 917 000 ton. Det motsvarar cirka 95 kilo per person och år. Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart. Då har all den energi, vatten och mark som behövs för att framställa maten använts i onödan. Dessutom är det oekonomiskt att slänga mat i sophinken.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på ett annat sätt. Dom offentliga köken står för en mindre del av svinnet än hushållen, men offentliga kök kan göra – och gör – mycket för att bidra till att minska svinnet i sina verksamheter. I skola och förskola finns en fin möjlighet att jobba med attityder och lärande för livet, och skapa goda vanor som följer med in i vuxenlivet.

2020-11-05