2021 mars

Fjärrundervisning efter sportlovet för högstadieelever

Fjärrundervisning efter sportlovet för högstadieelever

Sker på heltid - efter rekommendation från smittskyddsläkare

Kommunfullmäktige via teams

Kommunfullmäktige 8 mars

Läs mer och se sändningen om vad som beslutades