2021 augusti

Man i smidesverkstad

Nu hörs hammarslagen i smedjan

Kent Söderström väcker liv i Wij valsverk