diagram med ockelbos placering samt en gruppbild på kommuntjänstemän

Ockelbo visar upp sitt bästa företagsklimat på över 10 år

Fortsätter klättra - från plats 146 till 83 av Sveriges kommuner

Ockelbo kommun klättrar nu från plats 146 förra året till plats 83 av Sveriges kommuners företagsklimat! Det innebär att vi nu uppnått vårt mål om att vara en av de 100 bäst rankade kommunerna. 

– För femte året i rad förbättrar Ockelbo sitt resultat av det lokala företagsklimatet. Kommunen går nu också om Ovanåker till att ha länets bästa företagsklimat. Ockelbo har arbetat lyhört, handlingskraftigt och det har verkligen gett resultat, säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Årlig ranking

Svenskt Näringsliv publicerar varje år en företagsklimatsranking. Tidigare i våras skickade de ut en enkät till alla företag i landets kommuner för att mäta företagsklimatet som gav oss vårt bästa resultat på 13 år. Nu har enkätsvaren räknats samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra alla Sveriges 290 kommuner. Där klättrar nu Ockelbo till det bästa resultatet sedan 2010.

- Vi har haft som mål att vara bland de 100 bästa i Sverige och det är roligt att vi äntligen är där, men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka. Nu fortsätter vi jobba vidare för att tillsammans med företagen förbättra företagsklimatet ytterligare i vår kommun. Här är dialogen mellan oss superviktig. Våra framgångsfaktorer tror jag är uthållighet, att återkoppla och ta tag i både små och stora frågor, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo kommun.

Bäst på information till företag

Ockelbo hamnar högt i flera av enkätfrågorna som skickades ut till företagen. På punkten "Information till företag" rankas Ockelbo kommun som plats 24 i landet och "Service och bemötande" klättrar 90 placeringar till plats 63. Det sammanfattande omdömet för alla frågor ger kommunen plats 58 av 290.

Däremot får Ockelbo lägre resultat i de fem statistikfaktorer från SCB och UC som gäller företagsamhet, entreprenader, marknadsförsörjning, jobb i kommunen och kommunalskatt. 

- Det är väldigt kul att se betyget från det lokala näringslivet till oss i hela vår kommun, med alla våra verksamheter. För vi är alla delaktiga i det här. Resultatet visar på att vi som samhälle förstår vikten av det goda samtalet. Vi är en offensiv kommun som ofta ställs inför tuffa utmaningar och vi måste fortsätta med vår roll som problemlösare där vi aldrig slår oss till ro och ser varje fråga som lika viktig. Vissa frågor kan vi inte lösa, men då har vi ett uppdrag att lyfta det vidare till exempelvis Region Gävleborg, Länsstyrelsen eller Trafikverket och vi ger oss aldrig.

karta över kommuners placeringar ockelbo är bästa kommun, årets klättrare och största förbättring på fem år

Bild tagen ur presentation från rankingöversikt för Ockelbo kommun från Svenskt Näringsliv. (öppnas på foretagsklimat.se)

Gävleborgskommunernas placeringar:

Ockelbo: 83
Ovanåker: 108
Hofors: 165
Sandviken: 209
Bollnäs: 221
Söderhamn: 225
Hudiksvall: 245
Nordanstig: 249
Ljusdal: 255
Gävle: 271

Ockelbo kommuns resultat genom åren:

2010: 56
2011: 95
2012: 106
2013: 183
2014: 217
2015: 274
2016: 232
2017: 263
2018: 233
2019: 231
2020: 183
2021: 146
2022: 83

2022-09-28