gruppbild på kommunstyrelsen

Ockelbo kommun har bästa företagsklimatet i länet

Når sitt bästa resultat på 14 år

Ockelbo kommun har nu placerat sig högst upp av Gävleborgs kommuner när det gäller företagsklimat. Det visar en årlig enkät som Svenskt Näringsliv skickar ut till kommunens företagare. Med det samlade betyget 3.9 lägger man sig på det bästa resultatet på 14 år. Samtidigt visar undersökningen att det finns förbättringsområden.

- Jag tycker det är jättekul att vi ser att det här arbetet som kommunen gjort under flera år bär frukt. Ockelbo kommun förstår att det är ett långsiktigt arbete med näringslivsfrågor och att det inte är något man gör under ett år för att sen känna sig nöjda, säger Lotta Petterson, regionchef i Svenskt Näringsliv Gävleborg och som besökte kommunstyrelsen i Ockelbo den 23 maj.

- Vi har under flera års tid arbetat stenhårt med att förbättra klimatet för våra duktiga företagare och det är väldigt roligt att se att vi nu är bäst i länet. Samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka och känna oss tillfreds. Nu måste vi vi fortsätta hålla i och se varje fråga som lika viktig och visa att vi är en kommun som vill växa, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lotta Petterson presenterar resultatet

Lotta Petterson besökte kommunstyrelsen i Ockelbo för att presentera resultatet.

91 företag svarade

Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till företagare i Sverige där de kan betygsätta kommunernas arbete gentemot företagen. Frågorna handlar om allt från kommunernas service och bemötande till handläggningstider och information. I år svarade 91 företag på enkäten av 150 tillfrågade.

Betyget som redovisas i en skala från 1-6 landade på ett snitt på 3.9. Det är nära 4, vilket klassas som bra och där 3 är godtagbart. I förra årets mätning delade Ockelbo kommun förstaplatsen tillsammans med Ovanåkers kommun, men nu tar man över ledningen helt och placerar sig överst i länet. Man hamnar även ovanför sverigesnittet som ligger på 3.5.

- Nu är det viktigt att Ockelbo kommun fortsätter med relationsbyggandet mellan kommunledning och de lokala företagen genom fortsatta företagsbesök, företagarmöten och kanske olika branschmöten, säger Lotta Petterson.

Lotta Petterson visar på presentationen

Förbättringsområden

Flera av de 14 olika enkätfrågorna visar på höjda resultat. Men det visar också att vissa punkter behöver förbättras.

- Enkäten visar på lågt resultat när det gäller tillgång på relevant kompetens och skolans kontakter med det lokala näringslivet. De två punkterna ligger nu under det godtagbara resultatet på 3.0, säger hon och fortsätter:

- Här behöver det göras ett arbete tillsammans med företagen lokalt för att göra en kartläggning av vad ni behöver för kompetens till kommunen som ni inte kan tillgodose idag. Det kan handla om praoplatser, titta på olika yrkesutbildningar som företagen har behov av och se hur man kan samverka med sina grannkommuner, säger Lotta Petterson.

I höst kommer Svenskt Näringsliv ut med den årliga rankningen av alla kommuner. Då räknas enkätsvaren samman med fem statistikfaktorer till en ranking där Ockelbo kommun förra året hamnade på plats 83 av Sveriges 290 kommuner.

- Nu är ni nära betyget 4.0 och där har ingen kommun i länet hamnat förut. Fortsätter Ockelbo med epitetet att vi gör det här tillsammans, då blir det verkligen en plats att växa! säger hon.

tabell med kommuners resultat

Snittet i Gävleborgs län har ökat från 3.2 till 3.3.

Ta del av resultatet och jämför med andra kommuner på Svenskt Näringslivs webbplats (öppnas på svensktnaringsliv.se)

På översta bilden ser du en gruppbild på delar ur kommunstyrelsen.

2023-05-23