flygbild över gäverängeskolan

Skolinspektionen utfärdar föreläggande efter tillsyn av Gäverängeskolan

Skolinspektionen genomförde under hösten 2022 en regelbunden tillsyn av både Perslundaskolan och Gäverängeskolan. Nu har Skolinspektionen beslutat att även utfärda föreläggande gällande flera brister på Gäverängeskolan.

Ockelbo kommun ska vidta följande åtgärder: Genomföra särskild bedömning i samråd med specialpedagogisk kompetens av elevers kunskapsutveckling utifrån indikation på nationella kartläggningsmaterial och bedömningsstöd, anmäla och utreda elevers behov av särskilt stöd, studiehandledning på modersmålet samt förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero.

- Jag har tagit del av Skolinspektionens beslut och ser allvarligt på det som framkommit. Visst arbete är redan påbörjat och vi behöver tillsammans arbeta för att rätta till föreläggandena på både Gäverängeskolan och Perslundaskolan, säger Malin Larsson, utbildnings- och kulturchef.

Den 3 februari utfärdade Skolinspektionen ett föreläggande till Ockelbo kommun efter en tillsyn av Perslundaskolan. Föreläggandet efter tillsyn av Gäverängeskolan utfärdades den 17 februari.

- Mitt och nämndens ansvar är att se till att ge våra barn och elever möjlighet till den utbildning och undervisning som de har rätt till. Åtgärder kommer att vidtas för att rätta till de förelägganden som kommit till Ockelbo kommun. Alla barn och elever i kommunen har rätt att känna sig trygga i skolan, säger Anna Schönning (S), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.

Kommunen ska vidta åtgärder gällande Gäverängeskolan och Perslundaskolan och redovisa detta till Skolinspektionen senast den 31 augusti 2023.

2023-02-21