Ockelbo vapen, Magnus Jonsson, Ann-Katrin Sundelius

Ockelbo kommun informerar

Ockelbo kommun vill, med anledning av artiklarna angående den person som fått lämna sitt uppdrag på fritidsgården i Ockelbo som drivs av ABF, förtydliga vad som gäller för kommunanställda i vår kommun.

Ockelbo kommun värnar om våra medarbetares meddelarfrihet och rättigheten att rösta precis som de själva vill, utan att vi som arbetsgivare efterforskar detta. Ingen kommunanställd riskerar att bli uppsagd på grund av hur man röstar.

När vi däremot upphandlat en aktör att driva en kommunal verksamhet lägger vi oss inte i hur den aktören rekryterar eller säger upp personal.

Magnus Jonsson
Kommunstrelsens ordförande
 

 

          

 

Ann-Katrin Sundelius
tf  kommunchef