Arbetsmarknad/Integration

Det här är de projekt AME i Ockelbo driver under 2016:

Cash Up
Cash Up är ett ungdomsprojekt i samverkan med Arbetsförmedlingen för motiverande vägledning för ungdomar 16-24 år.
Syftet är att hjälpa och stödja ungdomar till inträde på arbetsmarknaden eller studier.
Målet är att 80 procent av deltagarna ska ha gått vidare till anställning, studier eller praktik efter avslutat program.
90 ungdomar har gått Cash Up sedan hösten 2012.  

Ung i Ockelbo
Ung i Ockelbo är ett projekt som ska förstärka redan befintliga och fungerande metoder för att hjälpa unga till sysselsättning.
Projektet ger möjligheter att arbeta uppsökande för att inga ungdomar ska bli sittande hemma utan försörjning eller sysselsättning.
Målet är att varje ungdom, utifrån sina egna förutsättningar, ska närma sig eller nå fram till utbildning, praktik, jobb eller eget företagande.
Ung i Ockelbo finansieras av Europeiska Socialfonden via Region Gävleborg.

DUA – Delegationen Unga till Arbete
DUA är en lokal överenskommelse mellan Ockelbo kommun och Arbetsförmedlingen.
Syftet är att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten.
Målet är att minska antalet unga arbetslösa i Ockelbo med 30 procent under 2016, för att nå ner till riksgenomsnittet år 2020.
Senast 2018 ska det finnas möjlighet att erbjuda alla arbetslösa i ungdomar i Ockelbo ett jobb, en utbildning eller en insats som leder till arbete eller studier.

Från försörjningsstöd till anställning
Från försörjningsstöd till anställning är ett kommunalt projekt i samarbete mellan AME och socialtjänsten som påbörjades 2013.
Syftet är att bryta människors beroende av försörjningsstöd genom att i stället erbjuda en anställning på AME under ett år.
Av de 30 personer som har eller har haft anställningsformen, har 13 gått vidare till arbete. Övriga studerar eller har en pågående anställning på AME.
Projektet ses som mycket lyckosamt, och efter politiska beslut i Ockelbo kommer antalet personer som beviljas den här typen av anställning att utökas under 2016.

Walk On
Walk On är ett integrationsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Målgruppen är nyanlända som fått uppehållstillstånd eller befinner sig i jobb och utvecklingsgarantin.
Syftet är att förbereda deltagarna inför arbetslivet, genom förberedande arbetsmarknadskunskap och praktik, både inom kommunens egna verksamheter och i samverkan med Arbetsförmedlingen nå ut till övriga arbetsmarknaden.
Här är lektioner i svenska på arbetsmarknaden en mycket viktig del.
Målet är att alla deltagare ska ha gjort arbetspraktik inom sitt tidigare eller ett tilltänkt arbetsområde, och att minst 30 procent av deltagarna ska gå vidare till någon form av anställning eller studier.