Information om projektet "Biking Gästrikland"

Jättesatsning på cykelturism i Gästrikland
Fler och fler turistar via cykel och det finns ett stort intresse för cykla både mountainbike och landsväg runt om i Sverige.

Nu satsar Gästrikekommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken kommun på att Gästrikland ska bli en gemensam attraktiv cykeldestination, via det treåriga cykelprojektet, Biking Gästrikland.

Projektet ”Biking Gästrikland”, som startade i början av 2019 och pågår till 2021, är ett gemensamt projekt mellan kommunerna i Gästrikland. Kommunerna har fått 1,8 miljoner kronor från Leader Gästrikebygden och regionalfonden för att finansiera satsningen.

Målet är att skapa en stark mountainbikeregion genom att förbättra och göra nya cykelleder samt ta fram enhetliga och informativa skyltar som ska sättas upp längs ledsystemet. Att bygga samman leder och befintliga MTB-arenor är ett viktigt fokus för projektet och man kommer att utgå mycket från Gästrikeleden. Dessutom är ska man ta fram kartor, både digitala och i pappersformat, för att förbättra tillgängligheten.

Under 2019 har stora delar av arbetet handlat om att samla markägare och samtala kring hur man på bästa vis ska hitta lämpliga stigar och leder för att binda ihop de olika destinationerna. Dessutom har man arbetat med att inventera de leder som finns och skicket på dem.

Man arbetar också intensivt med att knyta till sig MTB-entusiaster och ideella föreningar för att skapa engagemang och ta vara på kunskap och intresse hos ideella krafter. Både ideella föreningar och näringen är engagerade i styrning och ledning för själva projektet.

Under 2020 kommer fokus ligga på att skapa kombinerade vandrings- och cykelleder efter stora delar av Gästrikeleden, samt fysiskt markera ut leder mellan destinationer i Gästrikland.

2019-12-10