Utsikt över klapperstensfältet

Rönnåsens friluftsområde utvecklas

- äventyrsbana för barn på gång

Kommunen har genom ett stöd från landsbygdsprogrammet, som kommunen nu beviljats via länsstyrelsen, kunnat satsa på ett projekt för att utveckla Rönnåsens friluftsområde i samarbete med friluftsfrämjandet. Redan har man iordningställt stigen fram till det norra klapperstensfältet och byggt en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform. Man kan nu vandra från Mullestigen ut till klapperstensfältet och beundra utsikten och spåren från vågornas kraft som skapat så kallade klapperfält.

Under hösten kommer man också att iordningställa en äventyrsstig för barn i anslutning till den stora parkeringen som ligger vid skidliften.

Bild över rampen ut på klapperstensfältet Bild från utkikspunkten

Förutom utsiktsplattformen och äventyrsstigen för barn ska skyltar med fakta kring geologin från SGU, en utsiktskarta vid toppstugan samt en översiktskarta över området utplaceras för att det ska bli enklare att hitta i området. Rönnåsen är ett av kommunens mest värdefulla natur- och friluftsområde för allmänheten, men området lockar också många besökare till kommunen, därför är det viktigt att fortsätta att utveckla området för turism och rekreation.

2019-08-14