Testeboåns vänner

- för hållbart fiske

Projektet handlar om att skapa goda förutsättningar för att utveckla Testeboån som naturresurs för hållbart fiske. Testeboån rinner från Ockelbo genom Gävle till havet.

Projektet ska bilda en organisation kring Testeboån. Representanter i styrelsen ska bestå av av fiskerättsägare, markägare, intresseorganisationer, Ockelbo kommun och Gävle kommun.

Huvudfrågor är att skapa fria vandringsvägar för havsvandrande fiskarter ända till källflödena, restaurera flottledsrensade sträckor, vilket även främjar de stationära arterna. Arbeta för att höja statusen i Testeboåns vattensystem till gagn för fiskar och besöksnäringen.

Projektet pågår till december 2019.

Projektledare Henrik Ricknell.