Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden


Område Gammelfäbodarna, Ulvsta, Åbyggeby

I Landsbygdsprogrammets innevarande programperiod, 2014-2020, finns möjlighet att söka stöd för bredbandsutbyggnad. De som kan söka stöd är föreningar (byalag), kommuner och företag.

Information om stöden och hur det går till att söka finns på Jordbruksverkets webbplats.

Gammelfäbodarna, Ulvsta, Åbyggeby

Hösten 2016 godkändes den stödansökan som Gävle Energi gjort för Gammelfäbodarna, Ulvsta, Åbyggeby.

Stödpengar kommer från Landsbygdsprogrammet och omfattar 60% av den totala budgeten. Övriga kostnader täcks av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

För att kunna nyttja stödpengarna krävs att 85% av de hushåll som ingår i området ansluter sig till fibernätet.

För att läsa mera om hur försäljningen går finns information på GavleNets (Gävle Energis) webbsida

Åmot

Under sommarhalvåret 2014 har fibernätet byggts ut i centrala delarna av Åmot. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att man har beviljats stöd om totalt 64% av de totala kostnaderna. Stöden kommer från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 14%.

Övriga kostnader täcks av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden har drivits av Gävle Energi i nära samarbete med Byrådet i Åmot. Projektet ägs av Ockelbo kommun.

Jädraås

Tillsammans med Jädraås Byråd har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut fibernätet i Jädraås. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet via Länsstyrelsen har beviljats stöd om totalt 75% av kostnaderna för bynätet. Stöden kommer från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 25%.

Övriga kostnader täcks av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden av etapp1 utfördes under hösten 2012 och etapp 2 under hösten 2013.

Kolforsen

Tillsammans med Kolforsens byförening har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut etapp2 av det optiska fibernätet i Kolforsen. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet har via Länsstyrelsen i Gävleborg beviljats stöd om totalt 100 % av kostnaderna för bynätet. Stöden har kommit från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 50%.

Utbyggnaden utfördes under hösten 2012.

Kontaktinformation

EU-loggo